EAS avas uue toetuse loomemajanduse ettevõtetele

Alates 17. augustist kutsub EAS loomemajanduse valdkondades tegutsevaid ettevõtteid kasutama uut toetust loomemajanduse arendamise meetmes.

EASi loomemajanduse programmijuhi Katre Purga sõnul soovitakse toetusega kaasa aidata loomemajanduse ettevõtete ekspordivõimekuse kasvatamisele. „Osalema on oodatud loomemajanduse valdkondades tegutsevad väike- ja keskmise suurusega ettevõtted. Ekspordivõimekuse tõstmisel on muuhulgas oluline, et ettevõtted tooksid turule uusi tooteid ja teenuseid. Lisaks saavad ettevõtted toetuse kaasabil hankida ekspordialast oskusteavet, korraldada kontakt- ja turundusüritusi, osaleda messidel ning tellida uuringuid uutele turgudele sisenemiseks,“ selgitas Purga.

Purga rõhutas, et toetatakse ainult uuenduslikke tegevusi ja lahendusi, mitte ettevõtte tavapäraseid tegevusi.

„Nagu mistahes valdkonnas tegutsevatele väikeettevõtetele omane, napib ka loome- majandusettevõtetel vahendeid ja oskusi välisturunduse arendamiseks. Seepärast on loomemajanduse arendamise meetmes ette nähtud eraldi tegevussuund, kust saavad eelpool nimetatud ettevõtjad taotleda toetust oma ekspordivõimekuse kasvatamiseks. Selle tulemusena peaks loomemajanduse valdkondades tekkima juurde uusi ambi-tsioonikaid eksportööre. Juba rahvusvahelistel turgudel tegutsejatelt oodatakse aga ekspordist saadava müügitulu ning lisandväärtuse kasvu,“ ütles Kultuuriministeeriumi loomemajandusnõunik Anu-Maaja Pallok. Ta lisas, et projektide kavandamisel tulebki ettevõtjatel lähtuda oma pikaajalistest eesmärkidest ning sõnastada konkreetsed tulemused, mis on verstapostideks eesmärkide suunas liikumisel.

Loomemajanduse valdkondadeks on arhitektuur, audiovisuaalvaldkond (sh film ja video, ringhääling), disain, etenduskunstid, kirjastamine, kunst, kultuuripärand (sh muuseumid, raamatukogud, käsitöö), meelelahutustarkvara (sh mängud ja meelelahutuskeskkonnad), muusika ja reklaam.

Tegevusi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist ja toetuse eelarve on kogu rahastamisperioodiks 4,2 miljonit eurot. EAS hüvitab kuni 70% projekti abikõlblikest kuludest, sealjuures on nõutav omafinantseering vähemalt 30%. Projekti maksimaalne kestvusaeg on 12 kuud ja toetussumma kuni 50 000 eurot.

Taotlusi saab esitada EASi e-teeninduses  https://aken.eas.ee  

Lisainfot toetuse kohta saab siit 

Loomemajanduse arendamise meetme kohta leiab lisainfot Kultuuriministeeriumi veebilehelt
Digivolinik Andrus Ansip kõneles muusikatööstuse suursündmusel MIDEM festivalil Cannes 5 - 8 juuni 2015

Muusikatööstuse suursündmus MIDEM toob iga aasta kokku muusikamaailma juhtivad liidrid, et arutleda tööstuse hetkeolukorrast ning tulevikutrendidest. MIDEMi viimasel päeval vestlesid muusikatööstuse tulevikust ajakirja US Music Week toimetaja Emmanuel Legrand ning Euroopa Komisjoni digivolinik Andrus Ansip, kelle ametiposti nimetas Legrand Euroopa Komisjonis kõige huvitavamaks. 

Uurides, mis on ühtne digitaalne turg ning miks seda vaja on, kirjeldas Ansip Euroopa Liidus kehtivat olukorda, kus on suudetud luua ühtne ja töötav majanduslik turg füüsilises maailmas, kuid mitte digitaalses maailmas. Euroopa Liit tugineb edukalt neljale põhivabadusele – kaupade, teenuste, kapitali ja isikute vabale liikumisele. Need vabadused kehtivad reaalses füüsilisel turul, aga mitte digitaalses maailmas. „Mis on võimalik offline-maailmas peab olema võimalik ka online-maailmas“.  Inimestel peab olema võimalik müüa/ osta/ vahetada Euroopa Liidus samadel alustel nagu oma liikmesriigis, nentis Ansip. Eesmärgiks on luua ühine digitaalne turg 28 väikse eraldi reguleeritud turu asemel. Nii nagu kehtivad Euroopa Liidus ühised majanduslikud reeglid, peavad need kehtima ka digitaalses maailmas, kinnitas digivolinik.

 Andrus Ansip täheldas, et USA kodanikud ei mäleta roaming otsingu maksusüsteemi ega geoblocking´ut, kuid Euroopa Liidus on need veel tänapäevalgi väga aktuaalsed märksõnad. Samas nimetas Ansip muusikatööstust digitaalse arengu pioneeriks, mis liigub jõudsalt riigipiiridest välja. Geoblocking ei ole probleem muusikatööstuses, kuid siiski paljudes teistes online tööstustes nagu filmitööstus, kirjandus jne.

Legrand uuris järgnevalt, kas selline ühtne digitaalne turg ei lammuta mitte kogu kehtivat süsteemi ja hoopis õõnestab loomemajanduse kaitset? Ansip kinnitas, et muusikatööstus ei peaks olema mures. „Eesmärk on luua nö win-win süsteem“. Tarbija maksab toote eest ning tootjad saavad rohkem raha, kuid praeguse piiratud autoriõiguste ja geograafilise piiramise tõttu ei aktsepteeri tootjad iga tarbija raha. „Ma ei ole tehniliselt territoriaalsuse vastu, kuid territoriaalse ainuõiguse vastu. Me peame võimaldama piirideülest tegevust ning digitaalse sisu ja inimeste liikuvust“

Ansip lisas, et Euroopa Liidus on ligi 1 miljon inimest, kes sooviksid mõne teise ELi riigi digitaalsele sisule ligipääsu, kuid ei saa geoblocking´u tõttu. Samuti tehakse Euroopa siseselt 271 miljonit reisi vähemalt ühe ööbimisega ning ka nemad ei saa ligipääsu kodumaa seaduslikule digitaalsele sisule. „Meie inimesed peavad saama osta nagu koduriigis ning ettevõtted peavad saama müüa nagu koduriigis terves Euroopa Liidus“. Veelgi enam, uuringute järgi kasutab ligi 68% filmivaatajatest tasuta allalaadimise võimalust ning pea 20 % interneti kasutajatest VPN aadressi. Selliselt kaotavad EL loomeinimesed palju raha, mida oleks uue süsteemi järgi võimalik vältida.

 Ansip väitis, et mingil moel sunnib kehtiv seadusandlus inimesi varastama ning sellise piraatluse tõttu lähevad suured summad tootjatele kaduma. „Spotify näitel võime öelda, et kui keegi on võimeline varustama tarbijaid kiirema ja parema kvaliteediga, siis tarbijad eelistavad olla ausad ja teenuse eest maksta“. Veel tõi digivolinik näite Põhjamaalt Norrast, kus tasuta allalaadijate protsent on vähenenud 80-lt 4-le . See on saavutatud esiteks tänu seaduslikule lähenemisele, mis võimaldab paremat kvaliteeti ning ausat kaubandust, ning alles seejärel tänu tõhusale piraatluse vastasele tegevusele. „Esmalt peame inimestele võimaldama seadusliku lähenemise digitaalsele varale ning alles seejärel saame edukalt tõkestada piraatlust“.

Terve arutelu on vaadatav siin: Rohkem infor MIDEM festivali kohta on saadaval MIDEM kodulehel: www.midem.com

 Kõik vestlused on kättesaadavad MIDEM Youtube kanalil

https://www.youtube.com/channel/UCD-JDLuUNICn8FQHxiah-Zw


EARS 27 - 30.08 2015 Helsinki, Soome 

Euroopa-Aasia Ümarlaua Sessioon (EARS) ühendab loomemajanduse professionaale, et avastada koos uusi võimalusi, vahetada kogemusi, innustuda saada uusi ideid.


Programm:

MEEDIA & MARKETING 

 Min Yoo - online turunduse uuringute agentuuri YouGov APAC tegevjuht (http://global.yougov.com/)  
 Patrice Nordey - digitaalse konsultatsioonibüroo VELVET juht Hiinas (http://www.velvetgroup.com/
 Sehoon Chang - Lõuna-Korea suurima meelelahutusettevõtte CJ juht (http://en.cjenm.com/business/media/media.aspx)


ETENDUSKUNSTID & MUUSIKA

 Anna Cy Chan - Hong Kongi West Kowoloon kultuuripiirkonna kunstiline arendaja (http://www.westkowloon.hk/en
 Shen Lihui - Hiina juhtiva festivalikorraldaja ja meelelahutusettevõtte Modern Sky Entertainment asutaja ja tegevjuht (http://www.modernsky.com/
 Sunwoo Jung-A - K-pop artistide nagu 2NE1 koostööpartner (https://www.youtube.com/watch?v=j7_lSP8Vc3o

 Dong Il Dillon Seo - Lõuna-Korea arvutimängude ja start-upide ekspert, endine Oculus Rift partner (https://www.oculus.com/en-us/)
 Cheung Fai - Hiina peamine loomemajanduse ettevõtte Feverchina nõukogu esimees
 Nicolas Piccato - Lõuna-Korea audiovisuaalse turu ekspert ja Panda Media tegevjuht (http://pandamedia.eu/

EARS toimub  27 - 30 august 2015 Helsinki loomelinnakus Pasila stuudios.


Tutvu programmiga lähemalt: http://www.ears.asia/helsinki/Eesti heliloomingut ja kollektiive oodatakse Suurbritannias


22. mail toimus Cardiffis, Walesis, Eesti klassikalist muusikat tutvustav kontaktüritus "Estonia - A Music Powerhouse”, kus sõlmiti eelkokkuleppeid eesti heliloomingu tellimiseks ja kollektiivide viimiseks Suurbritanniasse.

Eesti muusika infolett. Foto: Nele-Eva Steinfeld

Kontaktsündmuse korraldasid Eesti Muusika Arenduskeskus ja Eesti saatkond Londonis. Ettevõtmine sai teoks aastakümneid muusikasõpru rõõmustanud festivali Vale of Glamorgan raames, mis seekord oli pühendatud Arvo Pärdi 80. sünnipäevale.
Suurejoonelises Walesi Millenium Centre'is toimunud kontaktsündmuse avas Eesti suursaadik Suurbritannias Lauri Bambus. Ettevõtmise raames astusid tunnustatud helilooja Peter Reynoldsi modereerimisel kohalike agentuuride, festivalikorraldajate ja ajakirjanike ees üles Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Tallinna Kammerorkester, oma loomingust rääkisid heliloojad Helena Tulve, Tõnu Kõrvits ja Märt-Matis Lill.

Vale of Glamorgan festivali asutaja ja kunstiline juht John Metcalf. Foto: Nele-Eva Steinfeld

"Festivalil toimunud eesti heliloojate esitlusüritus kinnitas ja tugevdas suurt huvi eestimaise heliloomingu vastu," kinnitas helilooja Märt-Matis Lill. "Nii sündmusel osalenud festivalikorraldajad kui ka ajakirjanikud kiitsid kohtumistel eesti muusika isikupära, kõrget taset ja kunstilist kvaliteeti ning ilmutasid valmisolekut ja huvi eesti muusika Suurbritanniasse toomise ja selle kajastamise vastu.“

Heliloojad mõtteid vahetamas: Helena Tulve (Eesti) ja Peter Reynolds (Wales). Foto: Nele-Eva Steinfeld

Esitluse korraldajate, saatkonna kultuurinõuniku Kristel Oitmaa ja Eesti Muusika Arenduskeskuse tegevjuhi Marge Rauna sõnul oli sündmus teadlikult planeeritud 12.-23. mail toimuva Vale of Glamorgan festivali programmi, mille asutaja ja kunstiline juht John Metcalf on eesti muusika suur austaja ning kus pea kaks nädalat kestva festivali igal kontserdil kõlas nii Arvo Pärdi kui ka teiste eesti kaasaegsete heliloojate looming. Eesti muusikud andsid kolm kontserti. Festivali lõppkontserdil juhatas meie koori ja orkestrit Kristjan Järvi. Tegemist on teise samalaadse ettevõtmisega Suurbritannias viimase aasta jooksul.

Foto: Nele-Eva Steinfeld

Eesti klassikalise muusika kontaktürituse toimumist toetasid Eesti saatkond Londonis, välisministeerium, kultuuriministeerium, Eesti Muusika Arenduskeskus ja Eesti Kultuurkapital.

Lähem info:
Marge Raun
Eesti Muusika Arenduskeskuse tegevjuht
marge.raun@estonianmusic.ee
Tel: 5256252


EV100 muusikasündmuste ideekonkurssi tähtaeg 10. juuni 2015

10.detsembri „Kogemuskohvik“ keskendub saavutuspõhise managemendi teemale.

Kolmapäeval, 10.detsembril  toimuva muusikaettevõtluse koolitussessiooni „Kogemuskohvik“ teemaks on „PERFORMANCE MANAGEMENT“.

Eesti Muusika Arenduskeskuse järjekorras neljas „Kogemuskohvik“ leiab aset 10. DETSEMBRIL KELL 16.00-18.00 KOHVIKUS WABADUS. Sessiooni esimeses pooles räägib Gerd Kanteri tiimi looja ja manager Raul Rebane, millistest komponentidest koosneb tulemusele orienteeritud edukas management. Rebase saavutuspõhine management keskendub isikule ja sportlase/manageri suhtele, millele liidetakse erinevad tugistruktuurid. Sessioon jätkub vestlusringiga, millega liituvad muusikamanagerid - Karl Sirelpuu (Made In Baltics – Ewert and the Two Dragons tuurimanager ja Elephants From Neptune manager) ja Leelo Lehtla (PLFM Arts Management – paljude tuntud klassikaartistide esindaja). Koolitusel arutletakse seoste ja erisuste üle spordi- ja muusikavaldkonna managemendis. Kas ja kuidas saab rakendada saavutuspõhist managementi muusikavaldkonnas ning mis on juba  selles suunas tehtud.

„Kogemuskohviku" osalustasu on 15 EUR (sisaldab tervitusjoogi ja
-suupiste). Kohtade arv on piiratud, registreerimine: info@estonianmusic.ee.

„Kogemuskohviku“ koolitused on suunatud nii alustavatele kui ka juba tegutsevatele
muusikaettevõtjatele, tegevmuusikutele aga ka üldiselt loomemajanduse
valdkonnast huvitatutele.

Projekti toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ning Euroopa
Regionaalarengu Fond.

Algas konkurss EV100-le pühendatud muusikasündmuste leidmiseks

30. märts 2015 EV100 koostöös Muusika-aastaga 2015 kuulutas välja muusikasündmuste ideekonkursi. Eesmärgiks on leida ideid muusika suursündmusteks, mis oleksid väärilised tähistama Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva Konkursist on oodatud osa võtma muusika loojad ja esitajad ning sündmuste korraldajad, kes pakuksid ühiselt välja oma nägemuse tulevasest muusikasündmusest.

Konkursile esitatav sündmuse idee peab sisaldama vähemalt 20 minuti ulatuses uudisloomingu ettekandmist ehk teos peab avalikkuse ees kõlama esmakordselt. Teosele ei ole seatud žanrilisi piiranguid, samuti ei pea see olema noodistatud. 

Eesti Vabariik 100 juubeliprogramm kestab 8. aprillist 2017 kuni 2. veebruarini 2020. Samas ajavahemikus peab toimuma ka konkursile esitatud sündmus. Konkursi tähtaeg on 10.juuni 2015.

Laekunud ideid hindab žürii, kuhu kuuluvad Olav Ehala, Jaak Sooäär, Liis Kolle, Margus Kasterpalu, Marko Lõhmus, Villu Veski, Jorma Sarv ja Kristel Üksvärav. Žürii ülesandeks on esile tõsta kuni 10 nende hinnangul sobivaimat ideed. Ideekonkursi auhinnafond on 15 000 eurot, mis jaguneb esiletõstetud ideede vahel vastavalt žürii ettepanekule.  Esiletõstetud ideede  edaspidist elluviimist on kavas toetada EV 100 juubeliprogrammi vahenditest.

Täpsem info konkursi tingimuste kohta on leitav EV100 kodulehelt: ev100.ee. Video žüriiliikmete kommentaaridega on leitav Youtube kontolt: https://www.youtube.com/watch?v=KBmuJ6X6ucc

Konkursi korraldajad on EV100 korraldustoimkond koostöös Muusika-aastaga 2015.

EAS loomemajanduse tugistruktuuride arendamise toetuse taotlusvoor avatud 6. aprill - 18. mai 2015


Täna, 6. aprillil, avaneb Euroopa Regionaalarengu Fondi loomemajanduse arendamise meetme teine taotlusvoor, mis mõeldud loomemajanduse piirkondlikele ja valdkondlikele arenduskeskustele. Voor on avatud kuni 18. maini ja selle eelarve on kokku 1,06 miljonit eurot. 
Taotlemine käib läbi EAS-i e-keskkonna https://aken.eas.ee.

Vaata lisaks: „Loomemajanduse arendamise meetme teine tegevussuund on käivitumas“ (Kultuuriministeeriumi pressiteade, 12.03.2015)
allikas: http://www.kul.ee/et/eelinfo


Filmimuusika seminar 25. novembril Tallinnas Nordic Hotel Forumi konverentsikeskuses.

25. novembril toimub Tallinnas Nordic Hotel Forumi konverentsikeskuses filmimuusika seminar, mille korraldab Tallinn Music Week koostöös Pimedate Ööde Filmifestivali, Industry@Tallinna, Eesti Filmiklastri ja Eesti Muusika Arenduskeskusega. Seminarile on oodatud kõik asjast huvitatud heliloojad, laulukirjutajad ning filmitootjad.

Filmimuusika seminar keskendub rahvusvahelise filmitööstuse muusikaalaste tegevusvaldkondade ja tavade tutvustamisele. Koolituse raames toimuvad rahvusvahelisi praktikaid tutvustavad esitlused ning arutelupaneel.

Filmimuusika loojatel on võimalik osaleda ka 10-minutilistel kiirkohtumistel produtsentide, produktsioonifirmade ja potentsiaalsete klientidega. Kiirkohtumistele registreerimine algab täna, 21. novembril.

Seminaril astuvad üles Universal Music Publishing Scandinavia AB filmi- ja telelitsentseerimise juht Rebecca Edwards, filmide muusikanõustaja Rasmus Thord ja muusikaprodutsent ja -toimetaja MIchael Pärt. Toimub ka paneeldiskussioon, mille teemaks on muusika roll ning väärtus filmides ja reklaamides.

Seminarile registreerumise tähtaeg on esmaspäev, 24. november kell 12.00. Osalemissoovist teatada aadressil sandra@tmw.ee.

Seminari kava ja registreerimise lisainfot vaata siit.


Helsingis toimus eesti klassikalise ja jazzmuusika kontaktüritus.

18. novembril korraldas Eesti Muusika Arenduskeskus koostöös Eesti Suursaatkonnaga Helsingis eesti klassikalise ja jazzmuusika kontaktürituse.

Esitlusüritus leidis aset 18. novembril kell 18.00 Eesti Suursaatkonnas Helsingis. Ürituse eesmärgiks oli tutvustada eesti klassikalist ja jazzmuusikat Soomes tegutsevatele kontserdikorraldajatele, manageridele, muusikaettevõtjatele, festivalikorraldajatele jt. Osalesid ka mitmed Eestis tegutsevad muusikaettevõtjad ning kultuurikorraldajad.
Kontserdil esinesid Kammernaiskoor Sireen, keelpilliansambel koosseisus Mikk Murdvee, Aet Ratassepp, Toomas Nestor, Aare Tammesalu, Indrek Pajus ja jazz kvartett TereMoi4 (Eesti-Soome) koosseisus Jaak Sooäär, Kadri Voorand, Sanni Orasmaa, Mikko Innanen.
 
Kontaktüritus toimus projekti "Muusikaettevõtluse ja -ekspordi arendamine, II etapp" raames, mida toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ning Euroopa Regionaalarengu Fond. Varem on toimunud EMAK-i eestvedamisel kontaktüritused Peterburis (september 2012 ), Berliinis (mai 2013), Londonis (jaanuar, veebruar 2014) ja Poznańis (oktoober 2014).


Konkurss Eesti Muusika Arenduskeskuse tegevjuhi kohale.

Eesti Muusika Arenduskeskuse juhatus ootab oma meeskonda tegevjuhti.

Tegevjuhi tegevusvaldkonnaks on EMAKi igapäevatöö juhtimine, EMAKi poolt korraldatavate projektide läbiviimine Eestis ja välismaal, suhtlemine koostööpartnerite ja toetajatega, liikmeskonna ja juhatuse poolt paika pandud visioonide ja strateegiate ellu viimine, turundustegevused, aruandluse ettevalmistamine ning suhtlemine meediaga.

Kandidaadilt eeldame:

  • Projektijuhtimise kogemust;
  • Leidlikust;
  • Head pingetaluvust;
  • Kaasamisoskust;
  • Head suulist ja kirjaliku eneseväljendusoskust;
  • Inglise keele oskust väga heal tasemel nii kõnes kui kirjas;
  • Arvuti kasutamise oskust.

Kandideerimise eelduseks on eesti muusikaelu väga hea tundmine, töökogemus mõnes kultuuriorganisatsioonis, hea algatus- ja otsustusvõime, väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus.

Tegevjuhi ametikoht on täistööajaga, tasustatav ning mitmete boonustega.

Kandideerijal tuleb esitada 10. detsembriks avaldus, elulookirjeldus ja kirjalik visioon eesti muusikaelu arengust ning EMAKi rollist selles aastatel 2015–2020. Dokumendid tuleb esitada aadressil: Telliskivi 60A, A-hoone, ruum 236 10412 Tallinn või e-postile konkurss@estonianmusic.ee


13. novembri „Kogemuskohvik“ avab üritusturunduse telgitaguseid.

Neljapäeval, 13. novembril leiab aset Eesti Muusika Arenduskeskuse järjekorras kolmas "Kogemuskohvik" teemal "ÜRITUSTURUNDUS". 

13. NOVEMBRIL KELL 16.00-18.00 KOHVIKUS WABADUS toimub järjekordne "Kogemuskohvik". Sessiooni esimeses pooles peab loengut MART MIKK, kes on kogenud üritusturundaja ja praegune Rahvusooper Estonia ooperijuht. Mart Mikk töötas 15 aastat loovjuhina turunduskommunikatsiooniagentuurides Kontuur Leo Burnett, Royal Service ja Spring Advertising, kus tema osavõtul loodi üle 600 eriürituse ning 100 reklaamikampaania üheksas riigis. Mardi initsiatiivil on algatatud mitmeid pikkade traditsioonidega heategevusprojekte (Kuningas Arthuri Gala, SEB Heategevusfond, Kultuurne Motobande, Pudi Rida), ta on sihtasutuse Kuningas Arthuri Fond esimees.
Sessiooni jätkab Tallinna Filharmoonia haldusjuht MARTIN LEHTONEN, kes räägib oma praktilistest kogemustest üritusturunduses nii Eesti kui ka Soome kontekstis.

Järgmine „Kogemuskohviku" sessioon toimub 10. detsembril teemal „PERFORMANCE MANAGEMENT", peaesineja Raul Rebane.
„Kogemuskohviku" osalustasu on 15 EUR (sisaldab tervitusjoogi ja -suupiste). 
Kohtade arv on piiratud, registreerimine: info@estonianmusic.ee.

„Kogemuskohviku“ koolitused on suunatud nii alustavatele kui ka juba tegutsevatele muusikaettevõtjatele, tegevmuusikutele aga ka üldiselt loomemajanduse valdkonnast huvitatutele.

Projekti toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ning Euroopa Regionaalarengu Fond.


30.oktoobri Kogemuskohviku teemaks on "Rahvusvahelised rahastusvõimalused muusikavaldkonnas".

Eesti Muusika Arenduskeskus jätkab muusikaettevõtlusele suunatud avalike ja vabamas vormis koolitussessioonidega. Sellesügisesed koolitused on suunatud nii alustavatele kui ka juba tegutsevatele muusikaettevõtjatele, tegevmuusikutele aga ka üldiselt loomemajanduse valdkonnast huvitatutele.  

Järjekorras teine „Kogemuskohvik" leiab aset 30. OKTOOBRIL KELL16.00-18.00 KOHVIKUS WABADUS. Koolitussessiooni teemaks on „RAHVUSVAHELISED RAHASTUSMUDELID MUUSIKAVALDKONNAS". Loengut peab Sorbonne´i Ülikooli professor KEVIN KLEINMANN. Koolitus jätkub diskussioonipaneeliga, kus osalevad kultuuri toetavad ettevõtted. Arutlusele tulevad sponsorlussuhted ja -strateegiad muusikavaldkonnas ning ettevõtjate praktiline kogemus loometegevuse toetajana. Koolitussessioon on inglise keeles.

Järgmised „Kogemuskohviku" sessioonid toimuvad 13. novembril teemal „ÜRITUSTURUNDUS", peaesineja Mart Mikk ja 10. detsembril teemal „PERFORMANCE MANAGEMENT", peaesineja Raul Rebane. Registreerimine kõikidele sessioonidele on avatud!

„Kogemuskohviku" osalustasu on 15 EUR (sisaldab tervitusjoogi ja -suupiste). Kohtade arv on piiratud, registreerimine: info@estonianmusic.ee.

Projekti toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ning Euroopa Regionaalarengu Fond.Poznańis toimus edukalt eesti klassikalise muusika kontaktüritus.

25. oktoobril korraldas Eesti Muusika Arenduskeskus koostöös Poola partnerite SONORA music ja Nostalgia Festivaliga Poznańis eesti klassikalise muusika kontaktürituse (showcase).

Klassikalise muusika kontaktüritus 25. oktoobril toimus Malta Fondi, Arkadia keskuses, Poznańis. Kontaktürituse eesmärgiks oli tutvustada eesti klassikalist muusikat Poznanis tegutsevatele kontserdikorraldajatele, manageridele jt. Kontaktüritustel osalesid ka mitmed Eestis tegutsevad muusikaettevõtjaid ning kultuurikorraldajaid, et luua uusi kontakte ja arendada võrgustikke pikaajalisemaks koostööks. Ligi neljakümne kutsutud külalise seas olid ka Łukasz Borowicz (Poola Raadio Orkestri kunstiline juht, dirigent), Mirosława Wachowska-Nowak (L. Van Beethoven Assotsiatsiooni kunstiline juht), Paweł Kos-Nowicki (Varssavi Kammerorkestri kunstiline juht, dirigent) jpt.

„Poolas toimunud kontaktüritus nagu ka eelmised EMAK-i korraldatud on olnud üheks oluliseks sammuks eesti muusikute ekspordi arenguteel. Loodan, et taolised üritused jätkuvad ning saame külastada veel mitmeid potentsiaalseid sihtturge“, sõnas Poola kontaktüritusel osalenud PLMF'i tegevjuht Leelo Lehtla.

Kontserdil esinesid Duo Resonabilis - Kristi Mühling (kannel), Tarmo Johannes (flööt). Ansambel Una Corda - Kristi Mühling (kannel), Liis Viira (harf), Ene Nael (klavessiin). Esitleti eesti heliloojate muusikat : M.Tally, L.Viira, C.Kreek, T. Kozlova-Johannes, J. Reinvere, M. Soo, L. Viira.

Kontaktüritus toimus projekti "Muusikaettevõtluse ja -ekspordi arendamine, II etapp" raames, mida toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ning Euroopa Regionaalarengu Fond. 

Varem on toimunud EMAK-i eestvedamisel kontaktüritused Peterburis (2012 september), Berliinis (mai 2013), Londonis (jaanuar, veebruar 2014). Järgmine kontaktüritus toimub 18.novembril Helsingis.


Eesti Muusika Arenduskeskus korraldab muusikaettevõtlusele suunatud koolitussessiooni „Kogemuskohvik".

 Eesti Muusika Arenduskeskus jätkab vabas vormis muusikaettevõtlusele suunatud avalike koolitussessioonidega. Sellesügisesed koolitused on suunatud nii alustavatele kui ka juba tegutsevatele muusikaettevõtjatele, tegevmuusikutele aga ka üldiselt loomemajanduse valdkonnast huvitatud loovisikutele ja ettevõtjatele. 

 Esimene „Kogemuskohvik" leiab aset 18. SEPTEMBRIL KELL 16.00-18.00 KOHVIKUS WABADUS. Koolitussessiooni teemaks on „ETTEVÕTLIK MÕTTEVIIS MUUSIKAS“. Loengut peab University of the Arts Bremen rektor ja looemamajanduse spetsialist 
PROF. DR. HERBERT GRÜNER. Koolitus jätkub diskussioonipaneeliga, kus osalevad Kultuuriministeeriumi loomemajandusnõunik ANU-MAAJA PALLOK ja muusik, kontserdikorraldaja ning pedagoog AARE TAMMESALU. Arutlusele tuleb loomeinimeste ettevõtlik mõtteviis, rahvusvahelised loomeettevõtluse praktikad ja muusikaettevõtluse vormid, samuti loomemajanduse võimalused muusikaettevõtluse toetamiseks Eestis.  Koolitussessioon on inglise keeles. 

„Kogemuskohviku" osalustasu on 15EUR (sisaldab tervitusjoogi ja -suupiste).  Kohtade arv on piiratud, registreerimine: info@estonianmusic.ee.

Partnerid: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Kultuuriministeerium, kohvik Wabadus, Loov Eesti. 

Projekti toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ning Euroopa Regionaalarengu Fond. 

Lisainfo ja registreerimine:

Valmisid täiendavad interpreetide videod

2014. aastal jätkas Eesti Muusika Arenduskeskus interpreetide turundusvideote projekti. 

Vaata videoid siit!

Videod loodi eesmärgiga tutvustada Eesti muusikuid rahvusvahelistel turgudel. Videote tegemist toetati EASi poolt Euroopa Regionaalarengu Fondist.
Videote tootja Viiking Film OÜ.Londonis toimus edukalt Eesti jazzmuusikute esitlus

Teisipäeva õhtul, 11. veebruaril toimus Londonis, tuntud jazzklubis Club Inégales, Eesti jazzmuusikute esitlus-kontsert, mida korraldas Eesti Muusika Arenduskeskus. Esinesid Kadri Voorand trio, duo Tuule Kann – Jaak Sooäär, Oleg Pissarenko Band ja Villu Veski & Ola Onabule (vokaal, UK).

Kontaktüritusele oli kutsutud kontserdikorraldajad, jazzklubide omanikud, jazz ajakirjanikud Londonist. Ligi kolmekümne kutsutud külalise seas olid ka John Cumming (London Jazz Festivali korraldaja ja produktsioonifirma Sirious juht), Rob Edgar (London Jazz Network), Chris Elcombe (Somethin' Else Productions), Dudley Evans (Birmingham Jazz). Eestist olid esindatud Eesti Jazzliit, Jazzkaar ja Eesti Muusikafestivalid.

Aleksander Kan, BBC vene kultuuriprogrammist ütles, et tal väga hea meel, et eestlased sellise asja ette võtsid. „Mõeldes, et selline väike riik nagu Eesti, võttis julguse tulla näitama Londonisse oma džässi – ,see on lihtsalt suurepärane!

„Oluline on saadud kogemuste kapitaliks muutmine ja see, kuidas me oskame neid kontakte ära kasutada tuleviku heaks" lisab Eesti Muusika Arenduskeskuse juhatuse esinaine Marje Lohuaru.

Jazz kontaktüritus toimus projekti "Muusika ettevõtluse ja ekspordi arendamine" raames, mida rahastab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ning Euroopa Regionaalarengu Fond. Projekti toetavad Eesti Kultuurkapital, EV Kultuuriministeerium programm „Eesti kultuur maailmas“ ja EV Välisministeerium.  Kontaktüritus toimus koostöös EV Suursaatkonnaga Londonis.

http://www.londonjazznews.com/2014/02/report-estonia-jazz-networking-event-at.html


Kontaktüritused Londonis

22. jaanuaril ja 11. veebruaril 2014 korraldab Eesti Muusika Arenduskeskus koostöös Eesti Suursaatkonnaga Londonis eesti klassikalise muusika ja eesti jazzmuusikute kontaktüritused (showcases).

Klassikalise muusika kontaktüritus 22. jaanuaril toimub kontserdipaigana tuntud kirikus St Giles´ Cripplegate (Barbican, London). Kontaktürituse eesmärgiks on tutvustada eesti klassikalist muusikat Londonis tegutsevatele kontserdikorraldajatele, manageridele jt. Kontaktüritustel osalevad ka mitmed Eestis tegutsevad muusikaettevõtjaid ning kultuurikorraldajaid, et luua uusi kontakte ja arendada võrgustikke pikaajalisemaks koostööks. 

Kontserdil esinevad Monika-Evelin Liiv (metsosopran), Sten Lassmann (klaver), Anna-Liisa Bezrodny (viiul), Ulla Krigul (orel), Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Klaaspärlimäng Sinfonietta (väike koosseis), solist Riivo Kallasmaa (oboe), dirigent ja viiul Andres Mustonen. Kavas eesti heliloojate looming. Vt kava siin.

Kontaktüritusele järgneb täispikk Eesti Filharmoonia Kammerkoori kontsert (dirigent Daniel Reuss) lähedal asuvas LSO St Luke´s kirikus London A Capella Festivali raames.

Eesti jazzmuusikute showcase 11. veebruaril toimub populaarses jazziklubis Club Inégales - koht, kus korraldatakse osaliselt ka kuulsa London Jazz Festivali kontserte. Esinejateks Kadri Voorand trio, duo Tuule Kann - Jaak Sooäär ning Oleg Pissarenko Band.

Kontaktüritused toimuvad projekti "Muusika ettevõtluse ja ekspordi arendamine" raames, mida rahastab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ning Euroopa Regionaalarengu Fond. Projekti toetatakse EV Kultuuriministeeriumi programmist „Eesti kultuur maailmas“.

Varem on toimunud EMAK-i eestvedamisel kontaktüritused Peterburis (2012 september) ja Berliinis (mai 2013).

Kontaktürituste ülevaade 16.02.2014 Postimehes, loe siit!

Vaata fotosid klassikalise muusika kontaktüritusest siit!Valmisid 10 videot Eesti interpreetidest

Eesti Muusika Arenduskeskus alustas 2012. aasta suvel projekti, mille käigus loodi 10 videot Eesti klassikalise muusika interpreetidest. Käesoleva aasta suvel projekti jätkati ning tänaseks on valminud veel kümme videot, millest kolm on erinevatest Eesti kooridest.
Valminud videoid saab vaadata siit.
2012. aastal loodud videotega saab tutvuda siin.

Videod loodi eesmärgiga tutvustada Eesti muusikuid rahvusvahelistel turgudel. Videote tegemist toetas EAS, Euroopa Regionaalarengu Fond ning Eesti Kultuurkapital.

2013. aasta videod valmistas Estfilm Production OÜ.Klassikalise muusika kontaktüritus toimus edukalt

14. mail 2013 korraldas Eesti Muusika Arenduskeskus koostöös Eesti suursaatkonnaga Berliinis Eesti klassikalise muusika kontaktürituse.Üritus toimus Eesti saatkonnas. Kontaktürituse eesmärk oli tutvustada Eesti klassikalist muusikat Saksamaal tegutsevatele kontserdikorraldajatele, manageridele, produtsentidele jt., et välja selgitada ning hinnata Eesti muusika ja muusikute võimalusi Saksamaa muusikaturul. Kontaktüritustel osalesid ka mitmed Eestis tegutsevad muusikaettevõtjaid ning kultuurikorraldajaid, et luua uusi kontakte ja arendada võrgustikke pikaajalisemaks koostööks. Lisaks klassikalise muusika interpreetidele olid kontserdi esinejate seas ka mitmeid eesti jazzmuusikud. Kontserdil esinesid Henry-David Varema (tšello), ansambel U:, kammerkoor Voces Musicales, Raivo Tafenau ja Villu Veski (saksofonid) ja Meelis Vind (klarnet). 

14. mai kontaktüritusel Berliinis osales ühtekokku 67 muusikut ja delegaati, nende seas üle kolmekümne saksa muusikaettevõtja, k.a. esindajad sellistest agentuuridest nagu Opus 3 Artists GmbH, Konzertdirektion Schmid, Konzertdirektion Hörtnagel, Konzertdirektion Hampl, Impresariat Simmenauer GmbH jpt. Kohal viibis ka Euroopa muusikamanageride assotsiatsiooni (European Association of Artist Managers) peasekretär pr Andrea Hampl. Eesti organisatsioonidest olid esindatud Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Rahvusmeeskoor, Eesti Interpreetide Liit, Pärnu Ooper, Eesti Muusikafestivalid, Pille Lille Muusikute Fond, Eesti Muusika Eksport jt.

Kontaktüritus toimus projekti "Muusika ettevõtluse ja ekspordi arendamine" raames, mida rahastab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ning Euroopa Regionaalarengu Fond.


Üritusest rääkis 20. mail 2013 Klassikaraadio saated Delta Eesti Muusika Arenduskeskuse juhatuse esimees Marje Lohuaru. Saadet saab järele kuulata siit.

Samuti kajastas Riina Luik üritust ajalehes Postimees, 21. mail 2013, artiklis "Lööme kõvemini, kui rusika suurus lubaks"


Esimene kontaktüritus toimus 2012. aastal septembris Peterburis. Kolmas taoline ettevõtmine on planeeritud 2013 a sügisel Londonis. Lisaks kontaktüritustele hõlmab projekt mitmeid teisi tegevusi, nagu muusikaettevõtluse meistrikursused, välismessidel osalemine, Eesti interpreetide promovideote valmistamine, samuti toetatakse popmuusika eksporti läbi populaarse muusikanädala Tallinn Music Week.

Projekt lõpeb 2013 a novembris.


Eesti klassikalise muusika kontaktüritus Berliinis

14. mail 2013 korraldab Eesti Muusika Arenduskeskus koostöös Eesti Suursaatkonnaga Berliinis Eesti klassikalise muusika kontaktürituse.

Üritus toimub Eesti saatkonnas. Kontaktürituse eesmärgiks on tutvustada Eesti klassikalist muusikat Saksamaal tegutsevatele kontserdikorraldajatele, manageridele jt. Kontaktüritustel osalevad ka mitmed Eestis tegutsevad muusikaettevõtjaid ning kultuurikorraldajaid, et luua uusi kontakte ja arendada võrgustikke pikaajalisemaks koostööks. Lisaks klassikalise muusika interpreetidele on kontserdi esinejate seas ka
mitmeid eesti jazzmuusikuid. Kontserdil esinevad Henry-David Varema (tšello), ansambel U:, kammerkoor Voces Musicales, Raivo Tafenau ja Villu Veski (saksofonid), Meelis Vind (klarnet). Kontserdikava leiad siit.


Esimene taoline kontaktüritus toimus 2012. aastal septembris Peterburis.

Kontaktüritused toimuvad projekti "Muusika ettevõtluse ja ekspordi
arendamine" raames, mida rahastab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ning
Euroopa Regionaalarengu Fond.

Kolmas taoline ettevõtmine on planeeritud 2013 a sügisel Londonis.


Klassikalise muusika päev

TALLINN MUSIC WEEK
6. aprill

Eesti Muusika Arenduskeskus koos Pille Lill Muusikute Fondi ning Eesti Interpreetide Liiduga korraldab 6. aprillil Tallinn Music Week raames "Klassikalise muusika päeva".

Info esinejate ja ajakava osas leiate siit. 


TALLINN MUSIC WEEK 2013
4. - 6. aprill 
Tallinn Music Week toimub viiendat korda. Lavadele astub üle 230 andekat artisti erinevatest muusikastiilidest (pop, rock, jazz, folk, klassikaline muusika, tantsumuusika, metal jne.) Uut ja lootustandvat talenti on neil õhtuil lisaks publikule tähelepanelikult vaatamas ka 600 muusikaettevõtjat ja muusikaorganisatsioonide esindajat üle maailma.

Rohekm infot festivali kohta:
www.tallinnmusicweek.ee
Pühadesoovid


Salvestatud muusika tulevikust

23. oktoober 2012

19. oktoobri "Sirbis" kirjutas Juko-Mart Kõlar artikli teemal "Kuidas kümne aasta pärast teenida salvestatud muusika müügiga"

Artiklid saab lugeda siin.


Rahvusvahelise muusikapäeva preemiad

3. oktoober 2012

Rahvusvahelisel muusikapäeval 1. oktoobril tunnustasid Eesti Muusikanõukogu ning Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapital pidulikul tseremoonial teatris NO99 Eesti muusikuid. 

Eesti Muusikanõukogu preemia muusikaelu jaoks olulise ja väljapaistva tegevuse eest pälvis Eesti Muusika Arenduskeskuse juhatuse esimees Marje Lohuaru. Eesti Kultuurkapitali helikunsti aastaauhinna muusikaettevõtluse edendamise  ja silmapaistva korraldustegevuse eest sai Eesti Muusika Arenduskeskuse juhatuse liige Helen Sildna. 

Palju õnne, Marje ja Helen!

Teised preemiasaajad on kirjas siin. 
Rahvusvahelise muusikapäeva tseremooniat saab järelvaadata ETV arhiivist. 


Meistrikursuste lõpetamine

3.oktoober 2012

30. septembril lõpetas EASi ja Euroopa Regionaalarengu Fondi toel korraldatud Muusikaettevõtluse Meistrikursused juba teine lend. Praegustele ja tulevastele muusikaettevõtjatele suunatud kursuse raames käsitleti kõige olulisemaid muusikaettevõtlusega seotud teemasid alates ettevõtlusega alustamisest ning muusikatööstuse erinevatest valdkondadest kuni õigusliku keskkonna, turunduse ja tulevikusuundadeni. Kõikide kandidaatide hulgast valiti välja 30 osalejat, kellest 27 lõpetasid edukalt kursused. Kümmet kursuse läbinut ootab ees praktika välisriigis, mida toetab EMAK ning EAS. 
 
2011. aastal kursuse videod on üleval siin. 
Peagi on võimalik 2012. aasta ettevõtluskursuse materjale näha siin.  
 
Palju õnne kõigile lõpetajatele!


Eesti Muusika kontaktüritus Peterburis

10.september 2012

Septembri lõpus toimub Peterburis Eesti klassikalise muusika kontaktüritus. 

Projekti "Muusika ettevõtluse ja ekspordi arendamine" raames korraldab Eesti Muusika Arenduskeskus 27. - 28. septembril Peterburis klassikalise muusika kontaktürituse. Üritusel kohtuvad Eesti ja Venemaa muusikaettevõtjad ja interpreedid kogemuste jagamise ning tulevaste projektide jaoks kontaktide loomise eesmärgil.Muusikaettevõtluse kursused lõppevad

9.september 2012

Septembri lõpus toimub viimane muusikaettevõtluse meistrikursuste sessioon.

2012. aasta märtsikuus alanud ja teistkordselt toimunud muusikaettevõtluse meistrikursused jõuavad septembris lõpule. 30 andekal praegusel või tulevasel muusikaettevõtjal on olnud suurepärane võimalus kuulda üle kümne professionaalse välislektori loenguid ja paneeldiskussioone. Viimased loengud ja lõpetamine toimuvad Telliskivi Loomelinnakus, kus Eesti Muusika Arenduskeskus ka oma kontori oktoobris avab.  

10 meistrikursuslasel avaneb võimalus minna praktikale välismaale.  


Intervjuu Marje Lohuaruga ajalehes Sirp


Intervjuu EMAK-i juhatuse esimehe Marje Lohuaruga ajalehes Sirp: Eesti Muusika Arenduskeskus keskendub ekspordile
 (18. juuni 2011)

Tiina Mattiseni intervjuu EMAK-i juhatuse esimehe Marje Lohuaruga Sirbis (17. juuni 2011) asub SIIN.