Kogemustuba: Edasiviivad oskused unistusteni jõudmiseks

september 2017
Kogemustuba toimub ettevõtlusnädala raames 4. oktoobril kell 17-19 Heliloojate Liidu maja (Lauteri 7c) kohvikus. Coachid Risto Sulu ja Reijo Väljak räägivad tehnikatest, mis aitavad luua endas selguse, eesmärgistatuse, leida oma tugevused ja oskused ning eesmärgi nimel ka püsivalt edasi liikuda. 

Tegemist on sissejuhatava ja coachingu võimalusi tutvustava seminariga, kus igal osalejal on kohe ka võimalik oma küsimused küsida ja vastused saada.

Coachid on sõnastanud selleks õhtuks järgmised teemad:
  • Mõtteselgus ja otsustamine

Fookuse paika panemine: mida, miks ja kuidas? Sageli haarab meid “kuidas” tegemise paanika - ei tea, kust otsast alustada või kuidas mingi tulemuseni jõuda. Tutvustame teistsugust lähenemist, mis jõustab ja kasutab ära teie olemasolevat jõudu, selleks et “kuidas” sünniks oluliselt kergemini.

Sisemine motivatsioon. Meis kõigis on olemas tegutsemistahe ja positiivne sund soovitud unistuseni jõudmiseks. Teades sisemise motivatsiooni allika põhiprintsiipe, on sul edaspidi võimalik neid uuesti aktiveerida. Olles sisemiselt motiveeritud, tõuseb sinu enesetulemuslikkus.

  • Harjumuste jõud ja järjepidevus

Edasiviivad harjumused. Inimesena on meil võimalik kõik oma harjumused n-ö. üle vaadata, jätta alles paremad ja hakata tegelema arengut vajavate harjumustega. Tuleb seada konkreetne eesmärk ja vahe-eesmärgid ning nende poole teadlikult liikuma hakata. Vajalike harjumuste kinnistamine teeb meistriks.

  • Ettevõtlikkus

Isikuomaduste arendamine. Isikuomadusi nagu sõbralikkus, julgus, töökus ja tahe- neid on võimalik arendada. Üks päev ja väike samm korraga.

Oma tugevuste teadvustamine. Kuidas leida enese seest oskused ja anded, kui meid on õpetatud nägema puudujääke?


Risto Sulu ja Reijo Väljak on HTCoachingu asutajad. Pikemalt saad coachingust ja nende tegemistest lugeda eeltoodud lingi alt. 


Kogemustoa osalustasu on 5 eurot ja selle saab tasuda kohapeal.