Kandideerimise tulemused

Koolituskursustele kandideerimise tähtaeg oli 1. märts. Kokku laekus 53 taotlust (neist 2 hilinesid oluliselt oma taotluse esitamisega ja seetõttu jäid konkursist välja).

Valiku tegi kolmeliikmeline komisjon koosseisus Marje Lohuaru (EMAK juhatuse esimees, klassikalise muusika ekspert), Juko-Mart Kõlar (projekti statistika ja kaardistamise tööjuht) ning Helen Sildna (TMW peakorraldaja, pop-rock muusika ekspert). Komisjoni otsuse tulemusena pääses edasi 34 kandidaati, kelle seas on nii klassikalise muusika kui ka pop-rock muusika suunal tegutsevaid (või tulevasi) muusikamänedžere. Samuti osaleb koolitusel kaks välismaalast (Soomest).

Kandidaatidele teatati nende edasipääsemisest/mitte edasipääsemisest 9. märtsil.Valitud 34st kandidaadist langes erinevatel isiklikel põhjustel 4 inimest ära ja lõplikuks grupi suuruseks jäi seega 30 inimest.