Muusikaettevõtluse ja  -ekspordi  arendamine

21. november 2011 - 15. november 2013
Eesti Muusika Arenduskeskus tegeleb käesolevalt projektiga "Muusikaettevõtluse ja 
-ekspordi arendamine". Projekti rahastab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ning Euroopa Regionaalarengu Fond. 

Projekt on pikk ja mahukas ning sisaldab erinevaid väljundeid:
Muusikaettevõtluse meistrikursused 2012. aasta märts - september
Viie loengutebloki jooksul tuuakse kursuslaste ette enam kui 10 rahvusvahelise muusikamaailma tippeksperti ning võimaldatakse prii pääse Tallinn Music Week seminaridele ning kontsertidele. Kursused on mõeldud nii praegustele kui tulevastele muusikaettevõtjatele. 

Meistrikursuste praktikad perioodil oktoober 2012 - november 2013
30 meistrikursuslase seast pääseb 10 õnnelikku välismaa muusikaettevõtetesse praktikale. Praktika kestus on ligikaudu 3 kuud.   

Klassikalise muusika formaadi väljatöötamine ja testimine
Projekti käigus luuakse klassikalise muusika interpreetidele professionaalsed videoklipid, mille eesmärk on tutvustada muusikuid välisturgudele. Käesoleva projekti raames on välja valitud kolm sihtturgu: Venemaa, Saksamaa ning Holland. Igas mainitud riigis toimub Eesti muusika kontaktüritus, mille eesmärgiks on professionaalsete kontaktide loomine ning Eesti muusika tutvustamine. 

Tallinn Music Week korraldamine
Eesti Muusika Arenduskeskus toetab popmuusika eksporti läbi populaarse muusikanädala Tallinn Music Week. Tallinn Music Week'i korraldamist toetatakse rahaliselt antud projekti raames nii 2012. aastal kui 2013. 

Välismessidel osalemine ning mõjude analüüs
Eesti Muusika Arenduskeskus toetab Eesti delegatsioonide osalemist järgmistel rahvusvahelistel välismessidel: 
Frankfurdi muusikamess
Jazz Ahead
Festival Europa Cantat
Eurosonic
Reeperbahn
Muusiikki & Media

Muusikaettevõtluse kaardistamine Projekti raames tõõtatakse välja süstemaatiline muusikatööstuse andmete kogumise viis ning kogutakse statistilisi andmeid.