Muusikastatistika kogumise töögrupi aruanne

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse loomemajanduse meetme projekt EU 47010 - „Muusikaettevõtluse- ja ekspordi arendamine“

Aruande koostajad:
Kutt Kommel ja Marge Raun.

Tallinn, 2015