Konkurss Eesti Muusika Arenduskeskuse tegevjuhi kohale.

november 2014
Eesti Muusika Arenduskeskuse juhatus ootab oma meeskonda tegevjuhti.

Tegevjuhi tegevusvaldkonnaks on EMAKi igapäevatöö juhtimine, EMAKi poolt korraldatavate projektide läbiviimine Eestis ja välismaal, suhtlemine koostööpartnerite ja toetajatega, liikmeskonna ja juhatuse poolt paika pandud visioonide ja strateegiate ellu viimine, turundustegevused, aruandluse ettevalmistamine ning suhtlemine meediaga.

Kandidaadilt eeldame:

  • Projektijuhtimise kogemust;
  • Leidlikust;
  • Head pingetaluvust;
  • Kaasamisoskust;
  • Head suulist ja kirjaliku eneseväljendusoskust;
  • Inglise keele oskust väga heal tasemel nii kõnes kui kirjas;
  • Arvuti kasutamise oskust.

Kandideerimise eelduseks on eesti muusikaelu väga hea tundmine, töökogemus mõnes kultuuriorganisatsioonis, hea algatus- ja otsustusvõime, väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus.

Tegevjuhi ametikoht on täistööajaga, tasustatav ning mitmete boonustega.

Kandideerijal tuleb esitada 1. detsembriks avaldus, elulookirjeldus ja kirjalik visioon eesti muusikaelu arengust ning EMAKi rollist selles aastatel 2015–2020. Dokumendid tuleb esitada aadressil: Telliskivi 60A, A-hoone, ruum 236 10412 Tallinn või e-postile konkurss@estonianmusic.ee