Popmuusikud, kelle kaasabil püsib Eesti folkmuusika elavana

Popmuusikud, kelle kaasabil püsib Eesti folkmuusika elavana

Muusika on tõenäoliselt sama vana kui inimkultuur ise. Seega pole ime, et muusika on saatnud inimesi kõikide tähtsamate elusündmuste juures. Ajaga muutuvad aga inimeste eluviisid, kombed ja kultuur. Niisamuti ka muusika.

Kõigi rõõmuks pole folkmuusika aga vajunud unustuste hõlma. Vastupidi - vanad rahvamuusika viisid on saanud popmuusika artistide toel uue hingamise. Seesugune uuenduskuur on lennutanud folkmuusika hoopis uude maailma, kuid püsides seeläbi elavana kõigi muutuste keskel.

Folkmuusika kujunemine

Folkmuusika on osa folkloorist. Laiemas tähenduses on folkloor ehk rahvaluule kogu vaimne rahvapärimus, mida suuliselt põlvkonniti edasi antakse. Rahvaluule jaguneb veel omakorda kaheks: sõnaline ja mittesõnaline. Sõnalise folkloori hulka kuuluvad laulud, jutud, mõistatused ja vanasõnad. Mittesõnalise hulka aga mängud, tantsud ja loomulikult muusika.

Folkmuusika ehk rahvamuusika lugude autorid pole üldjuhul teada. Igal ajastul on oma rahvamuusika, mis on kõigile tuttav ja kooskõlas hetkelise elulaadi ja uskumustega. Sageli on muusika osaks ka rahvalaul ja rahvatants. Praegusel ajal on eesti vana rahvamuusika oma elavas pärimuses säilinud vaid Kihnus ja Setumaal.

Tänapäeval kasutatakse rahvamuusikast rääkimisel ka mõistet pärimusmuusika. Vajadus uue mõiste järele tekkis 1990. aastate alguses kui rahvamuusikasse hakkas tasapisi ilmnema uus suhtumine. Autentsuse kõrval hakati hindama ka autori enda loomingulisust, improvisatsiooni ja ajastu muusikamaitset. Seega kuuluvad pärimusmuusika alla vana rahvamuusika edasiarendused, töötlused ja uusesitused. Lisaks ka rahvamuusika erinevaid elemente ja pärimuslikke stiile kasutav autorilooming.

Kaasaegne folkmuusika

Moodne folkmuusika on vana ja uue segu, kus traditsiooniliselt kujunenud etniliste tunnustega muusika kohtub erinevate kaasaegsete muusikastiilidega. Kuigi leidub ka hulganisti nii-öelda puhta folkmuusika austajaid, köidab laiemat publikut enim just stiilide segunemisel kujunenud pärimusmuusika. Selle tõestuseks on Eesti folkmuusikute laialdane edu nii kodumaal kui ka mujal maailmas. Mõned näited silmapaistvamatest folkmuusika kollektiividest:

  • Üks tuntumaid eesti pärimusmuusika sugemetega pop-rokkansambleid on Trad.Attack!. Nende eduka omanäolise loomingu eest on kollektiiv pälvinud hinnalisi tunnustusi kogu maailmas.
  • Samuti on rahvusvahelist tähelepanu pälvinud Eesti-Ukraina folkansambel Svjata Vatra. Nende looming on inspireeritud vanadest rahvalauludest, laste mängudest ja Balti meloodiatest.
  • Vaieldamatult Eesti edukaim folk-metal ansambel Metsatöll lööb laineid esinedes nii Euroopas kui Ameerikas. Nende looming on saanud innustust eestlaste muistsest vabadusvõitlusest.
  • Viiest Setu mehest koosnev ansambel Zetod on Eesti pärimusmuusika üheks suurimaks eeskujuks. Nende maitsekad rahvalaulude ja pillilugude seaded meelitavad uusi pärimusmuusika kuulajaid ning aitavad seeläbi Eesti folkmuusikat elus hoida ja arendada.

Kaasaegne folkmuusika ei ole ammu enam vaid kindlas keskkonnas või kontsertidel nautimiseks, vaid ka hea kaaslane nii metsajooksu tehes, internetikasiinodes mängides kui ka sõpradega lõbusalt koos aega veetes. Seega on ütlemata rõõmustav tõdeda, et põlvkondade kaupa edasi antud Eesti rahvapärimus ei jää arhiividesse tolmu koguma, vaid pakub hulganisti rõõmu nii kohalikule publikule kui ka laiale maailmale.